The Best Of Paris By Night

Tải album The Best Of Paris By Night

1

LK: Hát Cho Ngày Hôm Qua

Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Anh Khoa, Duy Quang

2

Tình Yêu

Mỹ Lan

3

Chỉ Có Em Trong Tim

Phùng Ý Nhi, Kenny Thái

5

Khắc Vào Tim

Bảo Hân

7

Tình Xanh

Lynda Trang Đài