Liên Khúc Paris By Night

Tải album Liên Khúc Paris By Night

1

LK: Twist

Cindy Thái Tài, Ngọc Huệ

2

Tình Không Phai

Ngọc Bích

3

LK: Mexico

Phương Loan, Chí Tài

4

LK: Thiên Đàng Ái Ân

Bảo Hân, Don Hồ

5

Người Tình

Ngọc Bích

6

LK: New wave

Cindy Thái Tài, Bảo Hân

8

LK: Bebop

Phùng Ý Nhi, Don Hồ, Duy Hạnh, Huỳnh Thy, Phương Khanh