PPAP Song: I have a pen. I have an Apple - "Bút-Dứa-Táo-Bút"

-

Bà Mẹ Bỉm Sữa

Đăng ngày: 26/09/2016 12:09:21

Thông tin tìm kiếm về bài hát Apple pen

PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen Official)ペンパイナッポーアッポーペン/PIKOTARO(ピコ太郎)

PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen Official)ペンパイナッポーアッポーペン/PIKOTARO(ピコ太郎)

公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル -PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL-

I have a pen song- bài hát bút - táo - dứa

I have a pen song- bài hát bút - táo - dứa

Bút gỗ nghệ thuật Herapen

Bài hát Apple pen là một trong những bài hát được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017, được xếp hạng bởi hệ thống tìm kiếm của website